TKK България Продукти Новини Контакти Документи Дистрибутори
Продукти
Начална страница

Лепила, уплътнители и PU пяни
  • TEKAPUR
  • TEKASIL
  • TEKADOM
  • TEKAFIKS
  • TEKAFLEX
  • TIOELAST

Технически спрейове
  • TEKASOL

Строителна химия
  • Добавки за бетон и
     мазилки - CEMENTOL®

  • Водоотблъскващи
     защити

  • Мазилки
  • Други

Други продукти
  • Дозиращи пистолети за
     полиуретанова пяна

  • Пистолети за меки и
     твърди опаковки на
     лепила и уплътнители

  • Почистващи средства
  • Грундове
  • Подложна лента за
     фуги – TEKATRAK
TEKAMAL MSM S 0-0,3
TEKAMAL MSM 0 – 0,3 S
 
Несвиваем цементов разтвор
БДС EN 1504-3: самоуплътняващ се полимерен циментов разтвор клас R3
 
 
 
 
 
СВОЙСТВА
 
TEKAMAL MSM S 0-0,3 е суха смес от цемент, специален пясък, полимерни влакна и химически добавки, които при добро смесване и боравене с разтвора, предотвратяват свиването и намаляват риска от появата на пукнатини, разтвора има подобрена обработваемост и по - високи физични и механични свойства, както и по - голяма дълговечност в твърдо състояние. Разтворът придобива своите подобрени характеристики в процеса на втвърдяване.
 
Препоръчва се всеки отделен слой TEKAMAL MSM S 0-0,3 да бъде с дебелина 1 - 5 мм. При полагане на по – дебели слоеве, може да се добавя приблизително 25-35 тегловни части, от пясък с голяма едрина на частиците (например 8-16 mm). За да се определи правилното количество,при даден начин на работа, трябва да се направят предварителни тестове.
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
TEKAMAL MSM S 0-0,3 се използва, когато е необходимо несвиваем разтвор, или разтвори с висока начална и крайна якост (при бързо напредване на работата, бързо сваляне на кофража) или при голям риск от образуване на пукнатини.
 • Фасади
 • Елементи по балккони, тераси...
 • Ръбове на пилоти и пилари
 • Бетонни елементи
 • Запълване на пасивни фуги между бетони елементи
 • Ремонти на обществени сгради, поради светлия си цвят
 
 
 
 
 
ПРЕДИМСТВА:
 
На пресния разтвор
 • Готова за употреба смес: само описаното количество вода, се добавя на строителната площадка
 • Отлична обработваемост: от пластично до течно състояние на разтвора в зависимост от количеството на направната вода.
 • Лесен за полагане
 • Силно понижен риск от образуване на пукнатини
 
 
На втвърдената мазилка:
·        На циментова основа: отлична съвместимост със субстрати с високо алкално съдържание
·        Висока начална и крайна якост: леплив, гъвкав материал, който лесно се огъва.
·        Устойчив на карбонизация
·        Ниска капилярна абсорбция
·        Висока устойчивост на:
-         температурни промени
-         цикли на замръзване и соли
·        Висока усабсорбционна устойчивост
·        Дълговечност
 
 
 
Технически данни
 
Свойства
Тест
Величина
Стандарт
Стойност
Сух разтвор
 
 
 
 
Цвят и външен вид
Визуален
мм
 
Сиво кафяв прах
Препоръчителна дебелина на един слой
- мин
- максимум
 
мм
 
 
 
 
1
5
Съдържание на хлоридни йоно
SIST EN 1015-17
%
≤ 0,05
≤ 0,05
Пресен разтвор
 
 
 
 
Направна вода
 
l
 
Приблизително 4,3 – 4,8 на за 25 кг
Време за обработваемост
SIST EN 13395-1
mm
 
173 ± 20 %
Работна температура на сухата смес, разтвора и околната среда
 
°C
 
+ 5°C до + 30°C
Оптимална
+ 15°C до + 25°C
 
 
 
Свойства
Тест
Величина
Стандартни изисквания на БДС  EN 1504-3
Измерена стойност
На втвърдената мазилка
 
 
 
 
 
Сила на якост
-          1 ден
-          7 дена
-          28 дена
БДС EN 12190
MPa
R3
 
-
-
≥ 25
 
≥ 10
≥ 30
≥ 40
Плътност
БДС EN 12190
kg/m3
 -
-
1950 ± 5 %
Адхезивна връзка на 28 ден
БДС EN 1542
MPa
R3
≥ 2,0
≥ 2,0
Устойчивост на карбонизиране
БДС EN 13295
-
R3
dk ≤
референтен бетон
( MC (0,45) )
dk ≤
референтен бетон
( MC (0,45) )
Модул на еластичност, 28 ден
БДС EN 13412
GPa
R4
≥ 15
≥ 15
Капилярна абсорбция
БДС EN 13687-1
kgm-
2
h-0,5
R4
≤ 0,5
≤ 0,5
Температурна съвместимост, част 1, адхезивна връзка на 28 ден, след цикли на замръзване и размразяване (50 цикъла) (1)
БДС EN 13057
MPa
R4
≥ 2,0
≥ 2,0
 1. Когато продукта удволетворява част 1, то следва че са изпълнени част 2 и част 3 – сухи цикли, 30 бр
 
 
 
 
НАЧИН НА РАБОТА
Подготовка
Площите, които ще бъдат ремонтирани, трябва да са почистени от всякакви вредни вещества като прах, течни масла и греси, продукти на корозия, органични наслагвания. Такива вещества трябва да бъдат отстранени. За големи площи се препоръчва пясъкоструене. пясъчно-водна струя или механично остъргване. При по-малки повърхности ефективни са награпяване или почистване с телена четка. Подготвената основа трябва да се полее обилно (за предпочитане 24 часа по-рано) с чиста вода, докато попие равномерно, без остатъци от вода на повърхността
 
Приготвяне на разтвора
Най – подходящия начин за получаване на разтвора е, чрез прибавяне на суха смес към направната вода, при непрекъснато разбъркване. В зависимост от количеството на разтвора, може да се бърка с нискооборотна дрелка с витло или бетоно бъркачка. Разтвора се бърка от 3 до 5 минути, докато се получи еднородна смес. Опитайте се да въвличате колкото се може по – малко въздух. Сместта запазва обработваемостта си 30 до 45 минути, в зависимост от количеството на използваната вода, консистенцията на разтвора и температурата. От време на време разбърквайте.
 
Полагане
Методът на полагане на TEKAMAL MSM S 0-0,3 се определя от начина на полагане (полагане на основи, анкериране, ремонтни работи и др.) и качеството на ремонтираната повърхност, върху, която ще се полага (грапавина, пукнатини и др.). Независимо от избрания начин на полагане, разтворът се получава само с добавяне на чиста вода. След това мазилката се полага ръчно, с най – обикновени зидарски инструменти или машинно. Независимо от избрания метод, трябва да се уверим, че мазилката покрива цялата площ на ремонтираната повърхност или всички пукнатини. При полагане на мазилката в кофраж той трябва да е с високо качество и стегнат, така че да се предотвратят течове. Най – важно за кофража е той да е предварително обработен с кофражно масло Unimaz O или Unimaz E. Мазилката винаги се полага, като леко и внимателно се излива, от едната страна на кофража, за да се избегнат въздушни джобове.
 
При ремонт на малки повърхности (кърпене), увредените зони трябва да се изрежат под минимален ъгъл от 90° и максимален ъгъл от 135°, за да се намали възможността за бързо разрушаване, както и да се осигури едновременно съхнене на мзилката
 
При ремонт на бетони блокове (полагане на тънки повърхностни слоеве), трябва да се вземат предвид работните и дилатационните фуги. За уплътняване на дилатационни фуги използвайте някой от еластичните уплътнители на ТКК, като Tioelast KVZ, Tioelast KOS, Tekasil Neutral PROFI и Tekafleks MS 15. Повърхности ремонтирани с TEKAMAL MSM S 0-0,3 могат лесно да бъдат покрити със защитни покрития (акрилни, епокси и т. н.). Въпреки всичко трябва да се внимава, ремонтираните повърхностти да за изсъхнали. Във всеки останал случай ви съветваме да се консултирате с производителя на защитното покритие.
 
Втвърдяване
Прясно положена мазилка, трябва да се защити от бързо изпарение на водата (слънце, високи температури, вятър, суша), за поне 7 денни. При работа в още по – неблагоприятни условия, мазилката трябва да се защити за поне 10 дни. Най – адекватните начини за защита са постоянно омокряне, покриване с мокри парцали, изработени от филц или юта, или полиетиленов филм. В случай, че горните методи не са приложими във вашия случай, препоръчваме употребата на Kontrasol 22 V.
 
Почистване на инструментите.
След работа инструментите да се почистят старателно
 
 
 
 
ДОПЛЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ
 
Не полагайте мазилката при температура под +5°C и над + 35°C! Температурата влияе върху обработваемостта, времето за втвърдяване и пълно стягане. За постигане на максимални резултати се препоръчва оптимална температура на разтвора, повърхността, кофража между 15-25°C. Ниски температури (под +10°C) удължават времето за стягане и втвърдаване. Ето защо се препоръчва съхранение на продукта в топли помещения, да се използва подгрята направна вода (. 20-40°C), както и да се работи през най – топлата част от деня.
 
За ускоряване на времето за стягане, може да се използва Cementol Omega P. – добавака за ускоряване на стягането (окол 1 % на кг мазилка )
 
Високите температури (над +30°C) скъсяват времето на стягане и втвърдяване. Тогава се препоръчва съхранение на продукта в прохладни помещения, да се използва студена вода, както и да се работи през най – студената част от денонощието.
При големи обработваеми площи, подложени на неблоагоприятни влияния (високи температури, вятър, суша, ниска влажност на въздуха) съществува риск от недостатъчна защита и образуване на пукнатини, следствие на пластичното свиване. Това може да се предотварти с добавяне на Cementol Antikontrakt T (приблизително 0.25-0.5 % за кг мазилкаt).
 
Техническите характеристики описани в таблицата се отнасят само за оригинално опакования продукт TEKAMAL MSMS 0 – 0,3 и НЕ се отнасят за продукт с добавен пясък или друга добавка по време на забъркване. Ако строителя реши да добавя пясък или добавка към продукта, то той трябва да направи предварителни тестове, за да е сигурен, че мазилката все още отговаря на посочените изисквания. Използвайте само оригинално опаковани продукти. Никога не полагайте продукта върху гладки, не добре награпени повърхности. Никога не добавяйте вода, пясък към вече започнала да се втвърдява мазилка, подобна мазилка трябва да се изхвърли. По време на работа следвайте изискванията на стандарта БДС EN 1504-10: Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 10: Прилагане на място на продукти и системи и контрол на строителните работи.
 
За всяка допълнителна информация моля да се свържете с нашия технически отдел.
 
 
 
 
РАЗХОДНА НОРМА
 
Приблизително 20 kg/m2 /cm или  2 суха мазилка. Количеството за 1 л разтвор се определя от количеството на добавената вода и гладкостта на повърхността
 
 
 
 
Разфасовка
 
25 кг чували
 
 
 
 
СЪХРАНЕНИЕ
 • Продуктът да се съхранява в сухи и добре проветрени помещения, опаковката да не се нарушава и да се предпазва от влага.
 • В случаи на скъсан чувал, съхранявайте на сухо място. Срокът на годност на продукта е минимум 1 година от датата на производство.
 • Продуктът може да се използва след изтичане срока на годност, но задължително да се проверят неговите свойства.
 
 
 
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 
Поради съдържанието на цимент TEKAMAL MSM S 0-0,3 дразни очите и кожата и може да предизвика алергични реакции, при контакт с кожата. 
S37 Да се носят подходящи ръкавици. S22 Да не се вдишва прахът. S36 Да се носи подходящо защитно облекло. S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши. След работа с продукта, ръцете да се измият, обилно с вода!
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ
 
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!
 
TEKAMAL MSM S 0-0,3 отговаря на изискванията на стандарта БДС EN 1504 3: Продукти и системи за защита и ремонт на бетонни структури – част 3: Структурни и неструктурни ремонти: Самоуплътняваща се мазилка за структурни ремонти клас R3 (за методи базирани на принципите на 3.2; 4.4, 7,1, 7.2) 
 

ТЕЧЕН KULIR
ТЕЧЕН KULIR
Повърхностен забавител за мити бетони
 
 
Употреба
ТЕЧЕН KULIR се използва за производството на бетони, чиято структура (агрегати) остава видима
 
 
 
Начин на работа
 
Продуктът се предлага на пазара в концентрации, които могат да не се разреждат. Използва се за изработване на мити бетони, като ТЕЧЕН KULIR се полага на повърхността на бетона, не на кофража. ТЕЧЕН KULIR трябва да се напръска по повърхността, когато по нея вече няма вода. Разходната норма се определя от състава на бетона и от дълбочиата на действие на продукта. Бетоните повърхности обработени с ТЕЧЕН KULIR могат да се измият след 24 часа. За много силен ефект се препоръчва разреждане на продукта с вода в съотношение 1:1.
Имайки предвид,че времето на забавяне, ефект и на стягане се определя от много фактори, се препоръчват предварителни тестове.
 
 
 
Опаковка
 
50 кг туби
 
 
 
Съхранение
 
В оригиналните опаковки, зашитен от атмосферните влияния, срока на годност на продукта е 6 месеца след датата на производство
 
 
 
Разходна норма
 
0,040 - 0,1 kg/m2
 
 
 
Внимание!!!!
 
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

CEMENTOL® ZETA PLUS D
CEMENTOL® ZETA PLUS D
Суперпласификатор съгласно, SIST EN 934-2: T 11.11/2.
 
 
 
 
УPOTREBA
Cementol Zeta PLUS D e модифициран суперпластификатор от ново поколение. Съставът на суперпластификатора позволява получаването на здрави бетоно от всички видове, в частност фасади и транспортни бетони при високи температури. В зависимост от количеството на вложената добавка тя може да действа като пластификатор или суперпластификатор!

Употребата на Cementol Zeta PLUS D позволява:
·         получаването на бетони / poured concrete с добра обработваемост и нисък водоциментен фактор (няма сегрегация и изтичане на циментно мляко),
·         леко намаляване на обработваемоста в сравнение с употребата на други суперпластификатори.
·         намаляване на вибрациите и времето за вибриране!
 
Технически характеристики съгласно стандарта SIST EN 934-1
 
Свойства    
Стойности с допустими отклонения
Вид
Тъмно кафява течност.
Плътност, 20°C 
(1,14 ± 0,02) кг/дм3
Съдържание на сухо вещество
(32,0 ± 1,6) %
pH 
7,0 ± 1
Водоразтворими хлориди (Cl-) 
Не съдържа хлориди
Алкално съдържание (Na2O еквивалент)
< 3,0 %
 
ДЕЙСТВИЕ
Cementol Zeta PLUS D се адсорбира по повърхността на циментовите частици. Той предотвратява агломерацията на частиците, като индуцира електростатично отблъскване и предотвратява контакта между частиците. Адсорбционният процес е дълготраен завършва с постепенно намаляване във времето затова бетоните приготвени с Cementol Zeta PLUS D запазват за по дълго време обработваемостта си в сравнение с бетони приготвени с традиционни суперпластификатори.

ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
·         пластификатор: 0,6 – 1 % от свързващите елементи (цимент),
·         суперпластификатор: 1,5 % от свързващите елементи (цимент, цимент + минерална добавка),
В зависимост от желаните свойства на пресният и втвърден бетон: в/ц фактор и желаноата обработваемост, вида и количеството на свързващия елемент.
·         Оптимална редукция на вода се постига с прибавяне на Cementol Zeta PLUS D към бетонната смес, като предварително е смесен с чст от направната вода. Cementol Zeta PLUSD също може да се смеси с направната вода и след това да се смеси с циментовата смес.
Внимение!:
·         Cementol Zeta PLUS D е съвместим с въздуховъвличащите добавки Cementol Eta S и Cementol Eta S1.
·         Cementol Zeta PLUS D е съвместим със суперпластификатора Cementol Zeta SUPER S.
·         Cementol Zeta PLUS D е съвместим с добавката за ускоряване на стягането и втвърдяването Cementol B NOVI.
·         Cementol Zeta PLUS D  не е съвместим с традиционните суперпластификатори Cementol Zeta / Zeta P / Zeta T.
 
ПРЕДИМСТВА
·        Удължено време за обработване на бетона.
·        Висока начална и крайна якост.
·        Подобрена водоплътност.
·        Забавя процеса на карбонизиране.
·        За бетониране при високи температури.
·        Дълговечност.
 
ОПАКОВКА 
·         50 кг туби, 1м3 контейнери
 
СЪХРАНЕНИЕ
·         Съхраняваите продукта при температура +5°C до +35°C и добре затворени опаковки. Предпазвайте от увреждане на опаковката, замръзване на продукта и пряка слънчева светлина.
·         Да се съхранява в добре затворени и ненарушени опаковки, срокът на годност на продукта е минимум 1 година от датата на производство.
·         Продуктът може да се използва и след изтичане срокът на годност, но да се установят предварително неговите свойства.
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на Cementol Zeta PLUS D:
 • S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
 • След употреба ръцете да се измият старателно с вода.
 
ВНИМАНИЕ!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!
 
CementolZetaPLUSD:
• Суперпластификатор – отговаря на изискванията на 
SISTEN 934-2 стандарт • Пластификатор - отговаря на изискванията на SISTEN 934-2
 
 
Технически данни: 10/2013

CEMENTOL® Hiperplast 179
CEMENTOL® Hiperplast 179
суперпластификатор, БДС-EN934-2:T3.1/3.2
 
 
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Cementol Hiperplast 179 е високо-ефективен суперпластификатор от ново поколение – хиперпластификатори. Добавката е специално разработена и подходяща за прозводство на готови бетонови разтвори и бетонови елемени. 
Чрез употребата на добавката се постига:
ü      Изключително голяма водоредукция, същевременно запазена обработваемост и повишена якост на бетона.
ü      По-добра обработваемост при непроменено количество на направната вода
ü      Бетона губи обработваемостта си по-бавно, отколкото при употребата на обикновените пластификатори.
 
Cementol Hiperplast 179 е особено подходящ за приготвяне на самоуплътняващ се бетон (SCC). При спазване на основните инструкции и условия за производство на SCC, крайният резултат зависи от типа и количеството на цимента, В/Ц фактор, подбора и съчетаването на агрегатите и количеството на добавката.
 
Cementol Hiperplast 179 е разработен в съответствие с изискванията на БДС-EN 934-2
Отклонението от декларираните стойности са в границите на допуските съгласно стандарта.
 
Свойства
Измерени стойности с допустимо отклонение
Вид:
жълто –кафява течност
Плътност:
при 20°C (1,06 ± 0,02) kг/км3
pH
(6.2 ± 10)
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-):
Не съдържа
 
Съдържание на алкали (еквивалент на Na2O)
< 3,0%
 
  
ДЕЙСТВИЕ
Cementol Hiperplast 179 се адсорбира върху циментовите частици. В следствие на това се получава обемна структура, предотвратяваща агломерацията на цимента чрез електростатично отблъскване и изграждане на стеаринови бариери - това не позволява близък контакт между частиците. Адсорбционният процес протича по-бавно и цялостно, поради което бетона приготвен с Cementol Hiperplast 179 запазва обработваемостта си за по-дълго време, отколкото бетон приготвен с обикновен суперпластификатор.
 
ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
• Дозировка: 0,4 -2,1 % от теглото на цимента (от 0,4 до 2,1 кг на 100 цимент), в зависимост от водо-циментното съотношение, желаната обработваемост на бетона, тип и доза на цимента и изискваният вид бетон (обикновен, SCC).
 
 
Препоръчителни дозировки:
• 0,4 – 0,7 % от теглото на цимента са най – често използваните дозировки, особенно за транспортни бетони клас S3 и S4
 
Cementol Hiperplast 179  може да бъде добавен за да се разтвори, към направната вода или, предпочитано, в концентриран вид към пресен бетонов разтвор с ниска обработваемост. Най-добри резултати се получават ако добавката се прибави в бетоновия разтвор след като 70-80% от направната вода е вече вложена. Изисква се точно дозиране и внимателно добавяне на продукта!
• Препоръчителното време за размесване на омокрения бетонов разтвор е 3 минути а минималното 1 минута. Оптималното време за размесване, трябва да бъде определено на всеки бетонов възел или строителна площадка.  
• В случай, че Cementol Hiperplast 179 е вложен в последствие, в бетоновоза на строителната площадка, с цел да се подобри обработваемоста на бетона, времето за което миксера трябва да работи на максимални обороти да е най-малко по една минута на всеки куб.метър бетон, но не по-малко от 5 минути.  
 
Внимание!
• Поради високата си ефективност и ниска дозировка, действието на Cementol Hiperplast 179 се влияе в по-голяма степен от каквито и да е промени в рецептурния състав (количество на цимента, подбор на агрегатите, В/Ц фактор и др.)
• Действието на Cementol Hiperplast 179 е много специфично и поради това, постигнатите стойности на водо-циментно съотношение и обработваемостта на бетон приготвен с тази добавка не могат да бъдат сравнявани със съответните стойности за обикновен бетон.  
• За да се осигури по-лесно полагане и обработваемост, слягането трябва да е леко завишено в сравнение с това при обикновен бетон.  
• Якостните характеристики на SCC с относително висок В/Ц фактор са по-добри от тези на обикновен бетон със същото водо-цименто съотношение. Това е следствие от плътната, еднородна структура на SCC.
Cementol Hiperplast 179 е съвместим с въздуховъвличащи добавки Cementol Eta S и Cementol Eta S1.
Cementol Hiperplast 179 е съвместим с пластификаторите Cementol Delta Ekstra и Cementol Delta Ekstra W.
Cementol Hiperplast 179 е несъвместим със суперпластификаторите Cementol Zeta / Zeta P / Zeta T, ускорител на втвърдяването Cementol Omega F и въздуховъвличащата добавка Cementolom SPA.
• Допълнително подобряване обработваемостта на бетона е възможно с Cementol Hiperplast 179 или суперпластификаторите Cementol Zeta SUPER S/Zeta PLUS
 
ОПАКОВКА
• туба 50kг, контейнер 1м3
 
СЪХРАНЕНИЕ
• Съхранявайте продукта в грижливо затворени опаковки при температури от +5°C до +35°C. Защитете от увреждане, замръзване и пряка слънчева светлина.
• Срок на годност най-малко 2 години от датата на производство, ако продукта се съхранява в добре затворени и ненарушени опаковки.
• Продукта може да бъде използван и след този срок, но първо трябва да бъдат изпитани най-важните за съответната употреба характеристики.
 
 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При работа с Cementol Hiperplast 179, трябва да се съблюдават основните изисквания за работа с химически продукти:
• Хранене, тютюнопушене и пиене не се разрешават по време на работа
• Ръцете да се измият грижливо с вода, след приключване на работа
 
ВАЖНО!
Препоръките ни се основават на проведените лабораторни проучвания и нашият технически опит. Предвид специфичните условия и начин на работа, направете предварителни тестове за всеки конкретен случай на употреба на Cementol Hiperplast 179, самостоятелно или в комбинация с други добавки. При приготвяне на SCC с Cementol Hiperplast 179 и провеждането на предварителни тестове, препоръчваме да се консултирате с нашите технически специалисти.  
Тъй като не можем да контролираме спазването на препоръките ни, не носим отговорност за постигнатите резултати!
 
Cementol Hiperplast 179 – суперпластификатор в съответствие с изискванията на БДС EN 934-2.
 
ПОЛЗИ 
• Запазена за по-дълго време обработваемост на бетона
• Пести енергия, особено при работа с SCC.
• Улеснено и по-бързо полагане и изпомпване, особено при SCC.
• Намалено вибриране и шумово замърсяване, особено при SCC.
• По-висока начална и крайна якост
• Повишена водоплътност
• Забавена карбонизация.
• Бетониране при високи температури
• Дълговечност
• Съхранява кофража

Tekadom Хидроблокер
Tekadom  Хидроблокер
(Течна мембрана)
 
Описание
 
Хидроблокер е еднокомпонентна мембрана, която не съдържа разтворители и се използва за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности.
 
 
 
Свойства
Tekadom  Хидроблокер  е готов за употреба водоуплътнителен продукт на база STP-E полимери (силанови полимери) за приложения в строителството, които не се регулират от стандарти. Течната мембрана Tekadom  Хидроблокер се втвърдява от околната влага.
 
 
Предимства:
-      лесен за употреба продукт, който се нанася само на 2 слоя
-      кратко време на втвърдяване
-      повърхността не лепне след втвърдяване
-      Може да се полага при различни температури от +5 °C до +40 °C
-      Стабилен в широк температурен интервал от -40 °C до +80 °C
-      Отлична адхезия към различни повърхности (бетон, дърво, керамика, метали,...), дори без употребата на грунд
-      Прилепва добре дори към стари и влажни повърхности
-      Разходна норма – приблизително 1.5 - 2 kg/m²
 
Предимства на хидроизолиращата мембрана Tekadom  Хидроблокер  
-      Продукт с нисък вискозитет
-          Не съдържа разтворители
-          Не съдържа изоцианати
-          Не съдържа никакви остатъци от дибутил
-          Много добра еластичност, не образува пукнатини, след втвърдяване
-          Водо- и паро пропусклив
-          Отлична химична устойчивост
-          Добра UV устойчивост и устойчивост към климатични влияния
-          Може да се боядисва
 
 
Водонепропускливата течна мембрана се използва за
- водоизолиране на стъклени куполи, сигнални светлини, плафонери, улуци, тръби, фланци, фтулки...
- водоизолиране на пукнатини по тавани и стени
- водоизолиране на външни и вътрешни фуги
- запечатване на заваръчни шевове
(Продуктът не се препоръчва за употреба на места със застояла вода)
Полагане:
Препоръчваме повърхностите да са чисти, обезпрашени и обезмаслени. Всички не здраво прикрепени части да бъдат отстранени. Течната мембрана Хидроблокер има отлична адхезия към много материали – бетон, стъкло, керамика, тухли и дърво, аккто и към метали като алуминий, стомана, цинк и мед. Течната мембрана може да се използва без предварително полагане на грунд и има отлична адхезия дори към мокри повърхности. Необходимо е само разбъркване на продукта. Полага се с четка или валяк на два слоя, всеки с дебелина около 2 мм. Втори слой не може да се полага преди пълното изсъхване на първия (3 часа след полагане при температура 23 °C). След около 12 часа (при 23 °C, околна температура) третираната повърхност ще е напълно суха и могат да бъдат продължени следващите работи. Понижаването на температурите или ниската влажнсот на въздуха, както и понижаване достъпа на въздух могат да забавят съхненето. Свързващите и дилатационните фуги трябва да бъдат оразмерени съгласно изискванията на съответните стандарти. Фугите трябва да се напълнят по начин, с който да се осигури липсата на въздушни мехурчета. За да избегнете замърсяване в страни от дилатационните фуги, преди работа можете да защитите повърхността с хартиено тиксо, което трябва да бъде отстранено веднага след работа. Работните инструменти могат да бъдат почистени, като се използва Текафин чистител. Втвърден продукт може да бъде почистен механично.
 
 
Съхранение:
Срока на годност на продукта е отбелязан върху етикета. Използване на продукта след срока на годност е възможно, но преди това трябва да се проверят неговите характеристики.
 
Опаковка
 • 0,75 Л – метална опаковка
 • 5 кг – метална опаковка
 
Технически данни
 
Материал                                                                                        STP
Метод на втвърдяване                                       от влагата във въздуха
Плътност                                                                                        1.4 – 1.5 g/cm3
Време за образуване на корица                  20 – 30 мин                  (23˚C/50% околна влажнос)
Време за втвърдяване                                прибл. 3 ч (1 мм слой) (23˚C/50% околна влажнос)
Твърдост по Шор А                                                                         22 – 25
Промяна в обема                                                                           прибл. 3 %
Вискозкозитет (PP25, 11/s)                                                              8 – 18 Pas
Якост при разпъване                                                                       300 – 400 %
Якост на опън                                                                                1.0 – 1.2 N/mm2
Якост на опън (100%)                                                                     0.6 – 0.7 N/mm2
Съдържание на р-ли                                                                       0 %
Съдържание на изоцианати                                                 0 %
Температурна устойчивост                                                              -40 – +80 °C
Температура на полагане                                                                +5 – +40 °C
UVусточйивот и устойчивост на климатични влияния                     отлична
Цвят                                                                                               Сив
Опаковка                                                                0.7 кг, 5 кг, други опаковки при запитване
Разходна норма                                                                             1.5 – 2 кг
 
Адхезия към различни материали
Препоръчваме тетст за адхезия преди употреба.
 
Материал
Tekadom HydroBlocker
Стоманена плоча
5K
Месинг
5K
Цветни стоманени плочи
5K
PVC
2A
Поликарбонат
5Ak
Дърво
5K
Стъкло
5K
Полиестер
2A
Керамика
5K
Алуминий
5K
Бетон
5K
Битум
1A
Стиропор
1A
ABS
2A
PMMA
5K
 
K_кохезия*, A_адхезия**
 
 

TEKATRAK N 2010 И TEKATRAK N 2005
TEKATRAK N 2010 И TEKATRAK N 2005
 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Почистете повърхностите от прах, замърсявания, нездраво пикрепени части.
 2. Отрежете водонабъбващата лента в зависимост от желаната дължина
 
3. Положете лепило върху бетонната повърхност, където
ще бъде залепена лентата
 
 
 
 
 
 
 
 4. Притеснете равномерно лентата върхи лепилото. НЕ РАЗПЪВАЙТЕ ЛЕНТАТА!
 5. Минималното остояние между армировката и лентата трябва да е 8 см
 
6. При полагането на две ленти

те трябва да се застъпват

 
 
 
 
 
 
 7. Съединете хоризонталните и вертикалните ленти
 8. При вертикална хидроизолация, за да положите лентата използвайте лепило и пирони за допълнително подсигуряване
 9. Защитете лентата от дъжд и замърсяване
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKATRAK KOMBI 120 и 150
TEKATRAK KOMBI 120 и 150
Самонабъбващи комбинирани PVC ленти
 
 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Tekatrak KOMBIе самонабъбваща водоуплътнителна лента с хидрофилен профил. Използва се за уплътняване на фуги в бетонни структури. Лентата е изработена от висококачествен PVC профил и съдържа каучук, който позволява значителни промени в размера.
 
Лентата Tekatrak KOMBI е икономична, лесна за полагане и с висока ефективност в предпазването от проникване на вода.
 
 
 
 
фигура 1
 фигура 2
·         При монтаж няма нужда от директен контакт с арматурата (фиг. 1)
·         Лесна за полагане в бетоната структура
  • Добра стабилност, ако е необходимо може да се укрепи със скоби
  • Разфасовка от 25 м и други по – малки
  • Може да покрива малки части (възможно е полагането и по ъгли)
  • Лека (25 метрова ролка тежи около 25 кг)
  • Без риск от нараняване , няма остри ръбове
  • Осигурява безупречно уплътнение (фиг 2)
  • С оребрен профил
Кръгъл профил при запечатване (набъбва при контакт с водата)
 
 
 фигура 3
 фигура 4
 
 
 НАЧИН НА РАБОТА
Начин на полагане в контактна зона плоча – стена (фиг. 3)
Лентата предпазва от проникване на вода в долната част, а оребрената и част от просмукване на вода в стената.
TEKATRAK с комбиниран профил може да се полага в два етапа на строителството
 1. Преди полагане на бетона
 2. По време на полагане на бетона или непосредствено след това
 
  • При монтаж преди изливане на бетона лентата се полага директно върху арматурата, като се закрепва със скоби на разстояние 0,5 м.
  • При изливане на плочи TEKATRAK KOMBI се инсталира в бетона с изтласкване. След това бетонът се вибрира.
 
 
 
  • Лента с разнер 25 мм се полага на ниво от 25 до 50 мм и се използва за контролиране на вграждането. Максималната позволена дълбочина при вграждането е 50 мм, колкото е и експандиращият пръстен.
  • Лентите могат да бъдат свързани и монтирани по два начина
 
Челно монтиране
Паралелно монтиране на разстояние 50 мм при дължина 0,5 м (използва се в зони с високо водно налягане и винаги се укрепват)
 
Опаковка и съхранение
Аерозолен флакон 750 мл. Срок на годност 12 месеца при +10°C до +20°C.
По-високите температури, съкращатват срока на годност на пяната. Флакона трябва да се съхранява във вертикална позиция!
 
Мерки за безопасност
Съдържа дифенилметан-4,4-диизоцианат

Внимание! Xn Опасно за здравето F+ Силно запалимо. Съдът е под налягане. R12 Силно запалимо R20/22 Вреден при вдишване и поглъщане R36/37/38 Дразни очите, дихателните органи и кожата R42/43 Възможна сенсибилизация при вдишване и контакт с кожата. Мерки за безопастност: S2Да се пази далече от достъп на деца S23 Да не се вдишва аерозолът S28 След контакт с кожата тя веднага да се измие с вода и сапун S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета S51 Да се използва само на проветриви места Други: Флаконът е под налягане. Да се пази от слънце и температури над 50оС След употреба да не се изгаря или отваря със сила Да не се пръска срещу пламък или нажежени предмети Да се пази далече от запалителни източници Да не се пуши по време на работа Да се съхранява на недостъпно за деца място.
 
Внимание!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За това, за да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултате е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и Вашите изисквания!

TEKATRAK D и A

 

TEKATRAK D и A

Уплътнителни ленти

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Успешното уплътняване на фуги зависи от избора на подходящ материал, дизайна и профилирането на водоуплътнителния материал, правилното му вграждане в цялостната система за хидроизолация и качеството на извършваната работа.
 
Видове фуги
Видове уплътнителни ленти
Дилатационна фуга
 
Вътрешностояща водоуплътнителна лента за дилатационни фиги (D)
 
 
Външностояща водоуплътнителна лента за дилатационни фиги (DA)
Уплътнителни ленти
Работна фуга
 
 
Вътрешна лента за запечатване на работни фуги (А)
 
 
 
 
Външно уплътнение на работни фуги (АА)
Специални фуги
Широки фуги:
Вътрешностояща уплътнителна лента
Тесни фуги
Външностоящи уплътнителни ленти:
 
 
Водоупътнителни материали
 
 
Материал
Продукт
Фугиране
Еластомер
BV – съвместими с битум
Вулканизиране
PVC-P-NBR
NB – несъвместими с битум
BV – съвместими с битум
Заваряване
PVC-P
NB – несъвместими с битум
BV – съвместими с битум
PH - физиологични
Заваряване
 
 
Видове и опаковки
 
Ролка
Ролки с дължина на лентата 20 м, 25 м, 40 м и повече (в зависимост от профила)
Видове
Примери
Стандартна дължина до 1 м
Вертикален кръст
 
Вертикално Т - образно
Вертикален
Плосък кръст
Плоста Т – образна форма
Плосък ъгъл
Плоска форма
Максимална дължина за намаляване броя на работните фуги (строителни гуги)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вертикален кръст
 
Вертикално Т - образно
Вертикален
За плоча - външно
За плоча - вътрешно
 
Ъгли
 
 НАЧИН НА РАБОТА

Плановете трябва ясно да показват типа на хидроизолационната мембрана, тяхната ориентация и положение, както и формата и позицията на връзките в отделните строителни елементи. При планиране трябва да се водите от следните принципи:

 

Система трябва да е конструирана, така че да осигурява пулно водоуплътнение (фиг. 1)
 
Фугите между мембрабите и отстоянията между тях трябва да са перпендикулярни. Разстоянието от котвата и краищата трябва да е най – малко 500 мм
       Фигура 1
Ширината на компонента (панела), където е инсталирана мембраната, трябва да е най – малко равна на ширината на мембраната. При използване на 320 мм широка мембрана (типове A, AA, D и DA), ширината на компонента трябва да е поне 300 мм. Вида на уплътнителните ленти се определя от сложността на съоражението.

 

 
 
Фиг. 2
 
 
 
Бетонът, който покрива лентата и гъвкавите части трябва да е с дебелина поне 20 мм. (фиг.3)
 
При хоризонтални и леко наклонени елементи, като например подове и тавани, при наклон приблизително 10°, е необходимо допълнително обезвъздушаване на хидроизолационите мембрани.
 
Фиг. 3
 
 
Външностоящите ленти не могат да бъдат бетонирани в горната си част. Ако са възможни странично движение на строителните фуги трябва да се предвиди място за допълнителна тръба с допълнителни елементи в зависимост от дизайна на празнините. За дилатационни фуги с дилатация около 30 мм трябва да се предотвратят острите краища на бетон. Използват се профили FMS…HS.
 
Работа на строежа
Да се провери дали доставените ленти са подходящо защитени от повреди. Съхранявайте лентите в проветриви помежения върху твърди повърхности, като ограничите възможностите за замърсяването им.
 
 

 


TEKAMAL ALTEKS SCC 0-3
TEKAMAL ALTEKS SCC 0-3
Самоуплътняващ се несвиваем разтвор
Полимер циментен разтвор за структурно възстановяване БДС EN 1504-3: самоуплътняваща се мазиллка за структурни бетони, клас R4
 
Tekamal Alteks SCC 0-3 е еднокомпонентна суха смес от цимент, специален пясък, ново поколение суперпластификатори – хиперпластификатори и други химически добавки, което прави пресният разтвор самоуплътняващ се и несвиваем, като така се минимизира възможността за получаване на пукнатини по време на съхнене. По този начин значително се намалява риска от появата на пукнатини, а физичните и механичните свойства, както и дълговечността на мазилката са значително подобрени.Препоръчва се всеки слой Tekamal Alteks SCC 0-3 да бъде с дебелина от 9 – 50 мм. При полагане  на по – дебели слоеве от порядъка на 25 – 30 мм, към разтворът може да се добавя пясък с по – голяма едрина на частиците (например 4 – 8 мм). За да се определи подходящото количество направна вода, за да се постигнат желаните свойства както на разтвора така и на мазилката, трябва да се направят предварителни тестове, за всеки начин на полагане.
 
 Технически лист
 
 
 
 

 


Kontrasol NOVI

Kontrasol NOVI
Защитно покритие за бетонна смес


УПОТРЕБА
Kontrasol NOVI
е полимерна емулсия предназначена за защита на беттона смес от вредното въздействие на слънцето, вятъра... Продуктът е специално предназначен за магистрали, писти (летищта), платформи, тераси и други структури, при които бетонната повърхност е изолжена на атмосферните влияния и при които е невъзможно пръскането с вода.
Kontrasol NOVI е специално предназначен за защита на бетонна повърхност, която ще претърпи последваща обработка (бетониране, боядисване, полагане на покритие и др.)


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства
Външен вид Бяла течност
Плътност, при 20°C Приблизително 1 кг / дм3
Вискозитет, Форд 4, при 20°C Приблизително 10 секунди

ДЕЙСТВИЕ
Kontrasol NOVI покрива бетонната повърхност с тънък защитен слой, които предпазва от изпаряване на направната вода, под действието на силно слънце, високи температури или сух вятър. По този начин в голяма степен се редуцира опасността от поява на пукнатини или увреждане на бетона поради бързо съхнене.


РАЗХОДНА НОРМА И НАЧИН НА РАБОТА
• Разходна норма: 0,2 кг до 0,3 кг за 1 м2
• Продуктът се полага на повърхността, чрез пръскане. На бетонната повърхност не трябва да има събрана вода. Kontrasol NOVI се полага на тънък, равномерен слой.

• Важно:
За боядисване на бетонните повърхности след обработката им с Kontrasol NOVI се препоръчват акрилни бои. За допълнителна защита, полагане, покриване на повърхността с продукти на портланд циментова база, трябва да се използват полимерно модифицирани полимерни продукти (например покритията Tekamal Hidroizol, замазките за ремонт Tekamal MSM и Tekamal Silika MSM). При допълнително бетониране използването на свързващ слой от полимерни продукти Cementol Elastosil 34,Cementol Lateks SB) осигурява добра адхезия между новия бетон и бетона защитен с Kontrasol NOVI.
Във всички случаи се препоръчват предварителни тестове.

ОПАКОВКА
• 50 кг туби
• 180 кг варели
• 1 м3 контейнери (1020 кг)

СЪХРАНЕНИЕ
• Продуктът да се съхраняваа в добре затворени опаковки, при температура между +5°C и +35°C, защитени от директна слънчева светлина и източници на топлина.
• В добре затворени и ненарушени опаковки, минималният срок на годност на продукта е 1 година от датата на производство.
Продуктът може да се използва и след изтичане срока на годност, но трябва да се направят предварителни тестове за неговото качество!

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Да се изпълняват основните правила за работа с химикали, при употреба на Kontrasol NOVI
• S20/21 о време на работа да не се яде, пие и пуши.
След употреба старателно измийте ръцете си

ВНИМАНИЕ!!!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!


CEMENTOL® Hiperplast 481
CEMENTOL® Hiperplast 481
Суперпластификатор БДС EN 934-2: T 3.1/3.2
Суперпластификатор – хиперпластификатор за готов бетон и по специално за бетонни елементи.
 
 
Употреба
 
Cementol Hiperplast 481 е високоефективен супер пластификатор от ново поколение – хиперпластификатор специално предназначен за получаване на транспортен бетон и бетонни елементи. Бетони получени с този пластификатор имат сравнително по – добра здравина от тези получени с PCE суперпластификатори.
Използването му позволява:
 • Силно намаляване на водата, като в същото време обработваемостта и якоста на бетона се подобряват
 •  По – добра обработвемост при не променено съотношение вода / цимент
 • Няма негативно влияние върху ранната якост на бетона
 • Бавно понижаване на обработваемостта на пресния бетон в сравниение с използването на суперпластификатори от предишно поколение.
Cementol Hiperplast 481 е специално предназначен за получаване на лесни-за-строене-бетони или самоуплътняващи се бетони. Трябва да се спазват основните правила за получаване на самоуплътняващи се бетони. Крайният ефект зависи от вида и количеството на цимента, съотношението вода/цимент, вида на агрегатите и дозировката на Cementol Hiperplast 481.
 
 
Технически характеристики в съответствие със стандарта EN 934-2
 
 
 
Свойства
Декларирани стойности с допустими отклонения
Вид
Жълто – кафява течност
Относителна плътност, при 20°C
(1,05 ± 0,02) кг/дм
pH
5,5 ± 1,0
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-)
Не съдържа хлориди
Алкално съдържание (Na2O еквивалент)
< 3,0 %
 
Действие
 
Cementol Hiperplast 481 се адсорбира на повърхността на циментовите частици. Поради своята пространствена структура, той пречи на агломерирането на циментовите частици като създава електростатично отблъскване и стерично пречене – предотвратява близкия контакт между частиците. Адсорбцията е постепена и забавена, поради това обработваемостта на бетони подготвени с Cementol Hiperplast 481 се запазва по – дълго време, в сравнение с бетони подготвени с традиционите суперпластификатори.
 
 
 
 
Дозировка и начин на работа
 
 • Препоръчителна дозировка:
0,5 – 2 % от теглото на цимента (0,4 до 2 кг добавка за 100 кг разтвор), в зависимост от отноцението вода / цимент, желаната обработваемост, вида и количеството на цимента и вида бетон. По – ниската дозировка е подходяща за обикновенни, невзискателни бетони, докато високата дозировка е подходяща за получаване на високоякостни самоуплътняващи се бетони (SCC и HSC).
Дозировка 0,5 – 0,7 % е подходяща за най – често използваните видове бетон (бетон с повишена обработваемост от клас S3 и S4)
 • Cementol Hiperplast 481 може да се добави към направната вода или за предпочитане да се добави към вече подготвения разтвор с ниска обработваемост. Оптимални резултати се постигат, когато добавката се прибавя след добавяне на 70 – 80 % от направната вода. Бъдете внимателни!
 • Препоръчителното време на смесване е 3 минути, а минималното 1 мин. Оптималното време на смесване трябва да се определи за всеки бетонов възел.
Cementol Hiperplast 481 може да се добави директно в миксера на строителната площатка, но тогава той трябва да работи на максимална мощност 1 мин за 1м3 бетон или общо 5 минути.
ВНИМАНИЕ!
 • Действието на Cementol Hiperplast 481 е строго специфично, поради стойностите на w/c суотношение и обработваемостта не могат да бъдат сравнявани с тези на обикновенните бетони.
 • Поради високата си ефективност и ниска дозировка Cementol Hiperplast 481 може да прояви чувствителност към промяна в състава на бетона (количеството цимент, агрегати, w/c отношение)
 • За да се осигури по – лесно полагане и обработваемост наклона на бетон помпата трябва да е малко по – висок от колкото при обикновени бетони.
 • Самоуплътняващи се бетони със сравнително висок w/c фактор имат по висока якост от обикновени бетони със същия фактор. Това се дължи на компактната хомогена структура на самоуплътняващите се бетони.
 • Cementol Hiperplast 481 е съвместим с ускорителя на втвърдяване Cementol Omega P
 • Cementol Hiperplast 481 е съвместим с въздуховъвличащите добавка Cementol Eta S и Cementol Eta.
 • Cementol Hiperplast 481 е съвместим с добавката за ускоряване на втвърдяването Cementol B NOVI / B NOVI-conc.
 • Cementol Hiperplast 481 е съвместим с пластификаторите Cementol Delta Ekstra / Delta Ekstra W / Delta Ekstra WE.
 • Cementol Hiperplast 481 НЕ Е СЪВМЕСТИМ със суперпластификаторите Cementol Zeta-conc. / Zeta P-conc. / Zeta T-conc; добавката за ускоряване на втвърдяването Cementol Omega F-conc и въздуховъвличащата добавка Cementolom SPA.
Вторично подобряване на обработваемоста е възможно само с добавки от семейството на Hiperplast.
 
ПРЕДИМСТВА
 
 • Пести енергия, особено що се отнася до самоуплътняващите се бетони
 • Улеснява полагането и изпомпването, особено за SCC
 • Намалява нежелания звук и вибрации, особено за SCC
 • Висока начална и крайна якост
 • Подобрява воднепропускивостта
 • Намалява карбонизацията
 • Дълговечност
·         Запазва кофража
 
 
 
Опаковка
 
 • 50 кг туби
 • 1 м3 контейнери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementol Hiperplast 182 – суперпластификатор според EN 934-1 и EN 934-2
Technical Data Edition: 02/13
 
Съхранение
 • Продуктът да се съхранява в добре затворени опаковки, при температура между +5°C и +35°C. Да се предпазват от увреждане, замръзване или пряка слънчева светлина
 • В добре затворени и ненарушени опаковки, срокът на годност на продукта е 2 години от датата на производство.
Продуктът може да се използва и след изтичане срока на годност, но неговите характеристики трябва предварително да бъдат тествани.
 
Мерки за безопасност
Да се изпълняват основните правила за работа с химикали, при употреба на Cementol Hiperplast 481.
 • S20/21 о време на работа да не се яде, пие и пуши.
След употреба старателно измийте ръцете си.
 
ВНИМАНИЕ!!!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. Поради специфичните условия на работа, препоръчваме първоначални тестове за употребата на Cementol Hiperplast 481 или в комбинация с други продукти. При използването на Cementol Hiperplast 481 за получаване на самоуплътняващи се бетони препоръчваме както първоначални тестове така и консултации с наия търговско – технически отдел. Тъй като ние не можем да влияем върху начинът на работа, не можем да бъдем отговорни за качествата на продукта. Cementol Hiperplast 481 е суперпластификатор според изискванията на the EN 934-1 и EN 934-2
 
 
 

CEMENTOL® Hiperplast 182
CEMENTOL® Hiperplast 182
Суперпластификатор, съгласно, БДС EN 934-2: T 3.1/3.2
Суперпластификатор – хиперпластификатор за транспортни бетони
 
Употреба
 
Cementol Hiperplast 182 е високоефективен супер пластификатор от ново поколение – хиперпластификатор специално предназначен за получаване на транспортен бетон с ниско циментово съдържание и високи изисквания за обработваемостта на пресния разтвор. Продуктът е подходящ и за изливане на бетонни подове.
Използването му позволява:
 • Силно намаляване на водата, като в същото време обработваемостта и якоста на бетона се подобряват
 •  По – добра обработвемост при не променено съотношение вода / цимент
 • Няма негативно влияние върху ранната якост на бетона
Бавно понижаване на обработваемостта на пресния бетон в сравниение с използването на суперпластификатори от предишно поколение.
Cementol Hiperplast 182 е предназначен за транспортни бетони. Крайният ефект се определя от количеството на цимента и от отношението вода – цимент, от големината на агрегатите и дозировката на Cementol Hiperplast 182
 
 
Технически характеристики в съответствие със стандарта EN 934-2
 
 
 
Свойства
Декларирани стойности с допустими отклонения
 
Вид
Жълто – кафява течност
 
Относителна плътност, при 20°C
(1,05 ± 0,02) кг/дм3
 
pH
5,5 ± 1,0
 
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-)
Не съдържа хлориди
 
Алкално съдържание (Na2O еквивалент)
< 3,0 %
 
 
Действие
 
Cementol Hiperplast 182 се адсорбира на повърхността на циментовите частици. Поради своята пространствена структура, той пречи на агломерирането на циментовите частици като създава електростатично отблъскване и стерично пречене – предотвратява близкия контакт между частиците. Адсорбцията е постепена и забавена, поради
 
 
това обработваемостта на бетони подготвени с Cementol Hiperplast 182 се запазва по – дълго време, в сравнение с бетони подготвени с традиционите суперпластификатори.
 
Дозировка и начин на работа
 
 • Препоръчителна дозировка:
0,3 – 1,5 % от теглото на цимента (0,3 до 1,6 кг добавка за 1000 кг симент), в зависимост от отноцението вода / цимент, желаната обработваемост, вида и количеството на цимента и вида бетон.
 
0,5 до 0,7 % са подходящи за най – чести използваните бетони (бетон с повишена обработваемост от клас S3 и S4).
 • Cementol Hiperplast 182 може да се добави към направната вода или за предпочитане да се добави към вече подготвения разтвор с ниска обработваемост. Оптимални резултати се постигат, когато добавката се прибавя след добавяне на 70 – 80 % от направната вода. Бъдете внимателни!
 • Препоръчителното време на смесване е 3 минути, а минималното 1 мин. Оптималното време на смесване трябва да се определи за всеки бетонов възел.
Cementol Hiperplast 182 може да се добави директно в миксера на строителната площатка, но тогава той трябва да работи на максимална мощност 1 мин за 1м3 бетон или общо 5 минути.
ВНИМАНИЕ!
·         Действието на Cementol Hiperplast 182 е строго специфично, поради стойностите на w/c суотношение и обработваемостта не могат да бъдат сравнявани с тези на обикновенните бетони.
·         Поради високата си ефективност и ниска дозировка Cementol Hiperplast 182 може да прояви чувствителност към промяна в състава на бетона (количеството цимент, агрегати, w/c отношение)
·         За да се осигури по – лесно полагане и обработваемост наклона на бетон помпата трябва да е малко по – висок от колкото при обикновени бетони.
·         Cementol Hiperplast 481 е съвместим с ускорителя на втвърдяване Cementol Omega P
·         Cementol Hiperplast 481 е съвместим с въздуховъвличащите добавка Cementol Eta S и Cementol Eta.
·         Cementol Hiperplast 481 е съвместим с добавката за ускоряване на втвърдяването Cementol B NOVI / B NOVI-conc.
·         Cementol Hiperplast 481 е съвместим с пластификаторите Cementol Delta Ekstra / Delta Ekstra W / Delta Ekstra WE.
·         Cementol Hiperplast 481 НЕ Е СЪВМЕСТИМ със суперпластификаторите Cementol Zeta-conc. / Zeta P-conc. / Zeta T-conc; добавката за ускоряване на втвърдяването Cementol Omega F-conc и въздуховъвличащата добавка Cementolom SPA.
Вторично подобряване на обработваемоста е възможно само с добавки от семейството на Hiperplast.
 
ПРЕДИМСТВА
 
·         Пести енергия – лесно полагане и изпомпване
·         Намалява нежелания звук и вибрации
·         Висока начална и крайна якост
·         Подобрява воднепропускивостта
·         Намалява карбонизацията
·         Позволява бетониране при високи температури
·         Дълговечност
·         Запазва кофража
 
 
 
Опаковка
 
 • 50 кг туби
 • 1 м3 контейнери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementol Hiperplast 182 – суперпластификатор според EN 934-1 и EN 934-2
Technical Data Edition:02/13
 
Съхранение
 • Продуктът да се съхранява в добре затворени опаковки, при температура между +5°C и +35°C. Да се предпазват от увреждане, замръзване или пряка слънчева светлина
 • В добре затворени и ненарушени опаковки, срокът на годност на продукта е 2 години от датата на производство.
Продуктът може да се използва и след изтичане срока на годност, но неговите характеристики трябва предварително да бъдат тествани.
 
Мерки за безопасност
Да се изпълняват основните правила за работа с химикали, при употреба на Cementol Hiperplast 182:
 • S20/21 о време на работа да не се яде, пие и пуши.
След употреба старателно измийте ръцете си.
 
ВНИМАНИЕ!!!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. Поради специфичните условия на работа, препоръчваме първоначални тестове за употребата на Cementol Hiperplast 182 или в комбинация с други продукти. При използването на Cementol Hiperplast 182 за получаване на самоуплътняващи се бетони препоръчваме както първоначални тестове така и консултации с наия търговско – технически отдел. Тъй като ние не можем да влияем върху начинът на работа, не можем да бъдем отговорни за качествата на продукта. Cementol Hiperplast 182 е суперпластификатор според изискванията на the EN 934-1 и EN 934-2
 
 
 

CEMENTOL® Hiperplast463
CEMENTOL® HIPERPLAST 463
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР,
SISTEN934-2:T3.1/3.2
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
CementolHiperplast 463 е високо-ефективен суперпластификатор от ново поколение – хиперпластификатори. Добавката е специално разработена и подходяща за прозводство на готови бетонови разтвори и бетонови елемени. 
Чрез употребата на добавката се постига:
ü      Изключително голяма водоредукция, същевременно запазена обработваемост и повишена якост на бетона.
ü      По-добра обработваемост при непроменено количество на направната вода
ü      Бетона губи обработваемостта си по-бавно, отколкото при употребата на обикновените пластификатори.
 
CementolHiperplast 463 е особено подходящ за приготвяне на самоуплътняващ се бетон (SCC). При спазване на основните инструкции и условия за производство на SCC, крайният резултат зависи от типа и количеството на цимента, В/Ц фактор, подбора и съчетаването на агрегатите и количеството на добавката.
 
CementolHiperplast 463 е разработен в съответствие с изискванията на SISTEN 934-2
Отклонението от декларираните стойности са в границите на допуските съгласно стандарта.
 
Вид: жълто –кафява течност  
Плътност: при 20°C (1,08 ± 0,02) kг/км3
Съдържание на сухо вещество в %: (32,0 ± 1,6) %
pH 6,5 ± 1
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-): Не съдържа
Съдържание на алкали (еквивалент на Na2O) < 3,0%
 
ДЕЙСТВИЕ
CementolHiperplast 463 се адсорбира върху циментовите частици. В следствие на това се получава обемна структура, предотвратяваща агломерацията на цимента чрез електростатично отблъскване и изграждане на стеаринови бариери - това не позволява близък контакт между частиците. Адсорбционният процес протича по-бавно и цялостно, поради което бетона приготвен с CementolHiperplast 463 запазва обработваемостта си за по-дълго време, отколкото бетон приготвен с обикновен суперпластификатор.
 
ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
• Дозировка: 0,2 -1,5 % от теглото на цимента (от 0,2 до 1,5 kг на 100 цимент), в зависимост от водо-циментното съотношение, желаната обработваемост на бетона, тип и доза на цимента и изискваният вид бетон (обикновен, SCC).
 
 
Препоръчителни дозировки:
• 0,2 – 0,6 % от теглото на цимента за обикновен транспортен бетон с максимална доза на цимента 350 – 400 kг/м3
• 0,4 – 0,8 % от теглото на цимента за SCC с доза на цимента 350 – 400 kг/м3
• По-високи дозировки са подходящи за приготвянето на високо-якостни бетони с голямо количество цимент и минерални добавки като пепел, силициев прах (микросилика) и др.  
 
CementolHiperplast 463 може да бъде добавен за да се разтвори, към направната вода или, предпочитано, в концентриран вид към пресен бетонов разтвор с ниска обработваемост. Най-добри резултати се получават ако добавката се прибави в бетоновия разтвор след като 70-80% от направната вода е вече вложена. Изисква се точно дозиране и внимателно добавяне на продукта!
• Препоръчителното време за размесване на омокрения бетонов разтвор е 3 минути а минималното 1 минута. Оптималното време за размесване, трябва да бъде определено на всеки бетонов възел или строителна площадка.  
• В случай, че CementolHiperplast 463 е вложен в последствие, в бетоновоза на строителната площадка, с цел да се подобри обработваемоста на бетона, времето за което миксера трябва да работи на максимални обороти да е най-малко по една минута на всеки куб.метър бетон, но не по-малко от 5 минути.  
 
Внимание!
• Поради високата си ефективност и ниска дозировка, действието на CementolHiperplast 463 се влияе в по-голяма степен от каквито и да е промени в рецептурния състав (количество на цимента, подбор на агрегатите, В/Ц фактор и др.)
• Действието на CementolHiperplast 463 е много специфично и поради това, постигнатите стойности на водо-циментно съотношение и обработваемостта на бетон приготвен с тази добавка не могат да бъдат сравнявани със съответните стойности за обикновен бетон.  
• За да се осигури по-лесно полагане и обработваемост, слягането трябва да е леко завишено в сравнение с това при обикновен бетон.  
• Якостните характеристики на SCC с относително висок В/Ц фактор са по-добри от тези на обикновен бетон със същото водо-цименто съотношение. Това е следствие от плътната, еднородна структура на SCC.
CementolHiperplast 463 е съвместим с въздуховъвличащи добавки Cementol Eta S и Cementol Eta S1.
CementolHiperplast 463 е съвместим с пластификаторите Cementol Delta Ekstra и Cementol Delta Ekstra W.
CementolHiperplast 463 е несъвместим със суперпластификаторите Cementol Zeta / Zeta P / Zeta T, ускорител на втвърдяването Cementol Omega F и въздуховъвличащата добавка Cementolom SPA.
• Допълнително подобряване обработваемостта на бетона е възможно с Cementol Hiperplast 463 или суперпластификаторите Cementol Zeta SUPER S/Zeta PLUS
 
ОПАКОВКА
• туба 50 кг, контейнер 1м3
 
 
 
СЪХРАНЕНИЕ
• Съхранявайте продукта в грижливо затворени опаковки при температури от +5°C до +35°C. Защитете от увреждане, замръзване и пряка слънчева светлина.
• Срок на годност най-малко 2 години от датата на производство, ако продукта се съхранява в добре затворени и ненарушени опаковки.
• Продукта може да бъде използван и след този срок, но първо трябва да бъдат изпитани най-важните за съответната употреба характеристики.
 
 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При работа с CementolHiperplast 463, трябва да се съблюдават основните изисквания за работа с химически продукти:
• Хранене, тютюнопушене и пиене не се разрешават по време на работа
• Ръцете да се измият грижливо с вода, след приключване на работа
 
ВАЖНО!
Препоръките ни се основават на проведените лабораторни проучвания и нашият технически опит. Предвид специфичните условия и начин на работа, направете предварителни тестове за всеки конкретен случай на употреба на CementolHiperplast 463, самостоятелно или в комбинация с други добавки. При приготвяне на SCC с CementolHiperplast 463 и провеждането на предварителни тестове, препоръчваме да се консултирате с нашите технически специалисти.  
Тъй като не можем да контролираме спазването на препоръките ни, не носим отговорност за постигнатите резултати!
 
CementolHiperplast 463 – суперпластификатор в съответствие с изискванията на SIST EN 934-2.
 
ПРЕДИМСТВА 
• Запазена за по-дълго време обработваемост на бетона
• Пести енергия, особено при работа с SCC.
• Улеснено и по-бързо полагане и изпомпване, особено при SCC.
• Намалено вибриране и шумово замърсяване, особено при SCC.
• По-висока начална и крайна якост
• Повишена водоплътност
• Забавена карбонизация.
• Бетониране при високи температури
• Дълговечност
• Съхранява кофража

BUTMELT
БУТМЕЛТ
 
 
Бутмелт е термопластичен еднокомпонентен уплътнител на база полиизобутилен, използван за първично уплътнение на стъклопакети.
 
 
Свойства
 • Добра адхезия към стъкло, алуминий, калай
 • Съвместим с други материали, които се използват в производството на стъклопакети
 • Материалът трябва да се полага при температури между 135°C to 145 °C
 
 
Технически данни
На невтвърдения материал
Основа
 
полиизобутилен
Вид
 
черен термопластичен материал
Специфично тегло
ISO 1183, метод B
1100 kg/m3
Сила на рязане
 
0,08 - 0,18 Mpa
Ниво на водо и паропропускливост
DIN 53122 част 1
0,1 g/m2 на ден, при слой с дебелина 2 мм
Промяна на обема
ISO 10563
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
Полагане
Бутмелт трябва да се полага при температури от 135°C до 145 °C и налягане между 4 – 6 бара. Количеството Бутмелт може да се регулира посредством скоростта, с която дистанционера преминава през екструдиращия накрайник, при определена температура и налягане. Първичното уплътнение е най – добро когато се полагат поне 6 г/м от двете страни на дистанционера, а слоя е непрекъсната и с еднаква дебелина.
 
 
Опакова
 • 7 кг ролки, d=190 mm h=260 mm            складов продукт
 • 2,8 кг ролки, d=131 mm h=210 mm
 • 1,0 кг ролки, d=95 mm h=160 mm
 • 1,3 кг ролки, d=90 mm h=180 mm
 
 
Съхранение
36 месеца в прохладно и сухо помещение, при температура 25°C, в оригиналните опаковки
 
 
Мерки за безопасност
Бутмелт не се разтваря във вода и е напълно стабилен при препоръчаната температура на съхранение. Избягвайте пренагряване на материала. В случай на разливане, почистете след втвърдяване на материала. Ако Бутмелт попадне върху кожата облейте мястото със студена вода и потърсете медицинска помощ.
 
Внимание!!!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

TEKAFIKS HT
TEKAFIKS HT

 

 

 

TEKAFIKS HT е еластично еднокомпонентно, мултифункционално лепило на основа хубриден MS полимер с високоиякостни характеристики и отлична адхезия към различни повърхности. Замества механичното фиксиране и е подходящ за залепване на по - тежки материали

   

 

 

СВОЙСТВА
 • Висока начална якост
 • Отлична адхезия към различни материали като: бетон, тухли, дърво, алуминий, желязо, неръждаема стомана, мед и различни пластмаси
 • Лесно полагане дори при ниски температури
 • Отлични механични свойства
 • Не се стича при полагане във вертикални фуги
 • Щадящ околната среда: не съдържа разтворители, изоцианати и силикони
 • Напълно химически неутрален продукт, без миризма
 • Може да бъде боядисван с бои и лакове на епоксидна, полиуретанова и водна основа
 • Свиване по – малко от 1%
 • Устойчив на атмосверни условия и влияния, UV устойчив
 • Химически устойчив
 • Продуктът има отлична устойчивост към разтворители, минерални масла, мазнини, ниско концентрирани неорганични кисели и основи.Продуктът не е усточив към ароматни разтворители, концентрирани киселини, хл;орирани хидрокарбонати
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
На невтвърдения уплътнител
Основа
 
Хибриден MS полимер
Външен вид
 
Паста
Механизъм на втвърдяване
 
От влагата във въздуха
Плътност
 
1450 ± 20 kg/m3
Време за образуване на корица
23°C/ 50 % RH
10 ± 5min
Време за втвърдяване
23°C/ 50 % RH
2 – 3 mm/ден
Температура на полагане
 
+5°C to +30°C
На втвърдения уплътнител
Твърдост по Шор
ISO 886
55 • 5
Промяна в обема
SIST ISO 10563
< 1%
Якост на опън
SIST EN 288339
1,5 ± 0,3MPa
Модъл на Е, 100 %
SIST EN 288339
1,0 ± 0,3MPa
Еластичност на опън
SIST EN 288339
150% ± 50%
Якост на опън
ISO 37 част 1
2,5 ± 0,3MPa
Якост на опън до скъсване
ISO 37 част 1
200 – 50 %
 
Температурна устойчивост
 
-40°C to + 90°C
Резултатите могат да варират в зависимост от околните параметри: темература, влажност и др.
 
УПОТРЕБА
 • За заместване на механичното фиксиране
 • Замества лепила за дърво и други лепила
 • За залепване в строителството, автомобилостроенето, машиностроенето и производството на контейнери
 • Еластичен уплътнител при дилатации
 • За запълване на пукнатини
 • За всички видове уплътняване и залепване в домакинството (кухни, бани и др. )
За залепване и фиксиране на шкафове, стълби, шини, ъглови профили, прозорци, керамични плочки, огледала...
 
 
 
 
НАЧИН НА РАБОТА
 • Повърхностите трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени. Всички нездраво прикрепени части трябва да се отстранят.
 • За по добра адхезия върху порьозни материали използвайте грунд KVZ 16.
 • Отрежете горната част на картуша и навийте накрайника, който от своя страна може да бъде изрязан в зависимост от желаната дебелина на слоя лепило. При полагане върху широки площи, препоръчваме накрайника да бъде изрязан във V образна форма, за да бъде увеличена контактната площ.
 • Положете лепилото на вертикални ивици.
 • Притеснете елемента към повърхността с леко движение.
 • За по – тежки елементи се препоръчва допълнително фиксиране
 • Пресен уплътнбител и замърсявания могат да бъдат почистени с алкохол.
 
 
 
 
 
ОПАКОВКА
 • 290 мл картуши
 • 600 мл и 400 мл меки опаковки
 
 
 
 
 
СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца в сухи помещения при температури между +5 и 25 °C в оригиналната, запечатана опаковка.
 
 
 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
При работа с продукта TEKAFIKS HT не е необходимо спазването на специални мерки за безопасност.
 
 
ВНИМАНИЕ
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Универсални почистващи кърпи
Текасол “CLASSIC”
Почистващи кърпи
 
      
 
       Универсални почистващи кърпи, предварително            
       напоени с почистващ агент, предназначени за
       професионална и домашна употреба. Чрез кърпите
       може лесно, бързо и много ефективно да се почисти
       всякакво замърсяване по ръце, инструменти и
       повърхности.
 
 
 
 
Приложение
Универсално приложение - почистващите кърпи се употребяват за почистване на много широк спектър от замърсявания или петна:
 • Масла и греси
 • Бои и лакове
 • Покрития
 • Невтвърдена полиуретанова пяна
 • Невтвърден силикон или други уплътнители и лепила
 • Мастило
 • Катран, Смоли
 • Засъхнало, старо замърсяване
 • Почистване на работни инструменти и повърхности
 
Антибактериално действие
Почистващият агент с който са напоени кърпите Текасол „Classic е с антибактериално действие, което осигурява почти 100% ефективност срещу развитието на повечето познати бактериални щамове.
 
Почистване без увреждане и раздразнение на кожата
С кърпите може да се почистят замърсявания от множество различни продукти, спрямо които повечето течни почистващи препарати и разтворители не действат. Текасол Classicможе да се употребяват веднага, при всякаква работа, когато се изисква да се намали вероятността от раздразнение или увреждане на кожата, в следствие на контакт с използваната по време на работата субстанция (продукт).
 
Дерматологично тествани
Почистващите кърпи са дерматологично тествани - щадящи кожата на ръцете, нулево раздразнение, съдържат Витамин Е и екстракт от Алое Вера за допълнително овлажняване и защита.
 
Икономични и екологично чисти
Евтин и щадящ природата начин за почистване чрез възможността да се поръчва допълнителен по-евтин пълнител (пакет) с почистващи кърпи, който се поставя в изпразнената ткутията. По този начин се намаляват разходите и отпадъците от опаковки.   
 
Опаковка
80бр. почистващи кърпи в кутия с плътно затворен капак, което улеснява презареждането, предпазва кърпите от изветряване на почистващият агент и гарантира по-дълъг срок на годност.

Тефлонова смазка
ТЕКАСОЛ ТЕФЛОНОВА СМАЗКА
 
 
 
Свойства
Тефлоновата смазка е специално разработена за смазване и предпазване на повърхности от влага и замърсяване. Осигурява отлична антикорозионна защита и удължава времето до следващото смазване. Временно тефлона действа като смазка и предотвратява сухото триене до следващото смазване, когато слоят с основният лубрикант е износен. Продукта е съвместим с различни видове пластмаси и не уврежда оцветените повърхностти. Смазката е устойчива на агресивни киселини и соли. Не съдържа силикон.
 
Приложение
Продукта е предназначен за смазване на машинни елементи (превантивно, при подръжка и ремонт) за предотвратяване на сухото триене на повърхностите на шарнири, панти, релси, всякакви други движещи се части....Може да се ползва при температури от -15°C до +150°C, временно до +200°C.
Технически данни
 
Температурна устойчивост
от -15°C до +150°C, временно до +200°C
Цвят
бял
Мирис
специфичен
Употреба
Преди употреба, разтръскайте флакона добре. Полагайте смазката върху чиста и суха повърхност. Пръскайте от разстояние около 15см от смазваната повърхност
Опаковка
Аерозолен флакон 400мл
Съхранение
24месеца. Флаконите да се съхраняват във вертикална позиция.
 
Внимание!
Изключително запалим. Дразнещ. Дразни кожата. Вреден за водни организми: Може да има продължително вредно въздействие върху водни екосистеми. Изпаренията може да причинят сънливост и замайване. Флаконите да се съхраняват в добре проветриви помещения. Да не се вдишва. Да се избягва контакт с кожата. Съдържанието да не се излива в канализацията - депонирайте субстанцията/препарата на места оторизирани да съхраняват опасни/специални отпадъци. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета. Ползвайте само в добре вентилирани помещения. Флакона е под налягане: Да се предпази от пряка слънчева светлина, да не се излага на температури надвишаващи +50°C. Да не се пробива или изгаря флакона, дори и когато е празен. Да не се пръска към открит пламък или нагорещени повърхности и предмети. Да се съхранява далече от източници на огън. Да не се пуши по време на работа. Да се пази на недостъпно за деца място.
Препоръките ни се основават на изпитанията и нашият технически опит. Независимо от това, предвид специфичните условия и начин на работа за всеки отделен случай на употреба е необходимо да се направят предварителни тестове.
 

Tekadom 1200°C
TEKADOM 1200°C
 
 
 
 
Tekadom 1200°C  е еднокомпонентен огнеопорен  уплътнител от неорганични силикати. Употребява се за ремонт на камини, сушилни, комини, огнеопорни тухли и зидария, кострукции.
 
Свойства
-          Без миризма
-          Не съдържа азбест
-          Не се стича във вертикални фуги
-          Отлична адхезия към строителни материали без предварително третиране на основата с грунд (бетон, алуминий, огнеупорна глина и тухли, стъкло, стомана, желязо)
-          Добри характеристики
-          Не е подходящ за уплътняване на дилатационни фуги
-          Устойчив на променливи атмосферни условия: дъжд, сняг, екстремни температури
-          Устойчив на температури от -20°C до +1200°C
-          Да се полага при температура от +5°C до +35°C
-          Предотвратява разпространяването на пожар, дим и токсични газове
-          Цвят: черен, бял
Употреба
За уплътнение и ремонт на места където се изисква устойчивост на високи температури до +1200°C: печки, сушилни, пещи, камини и огнища, около тръби и комини. Може да се полага, без предварително третиране на основата с грунд към бетон, алуминий, огнеупорна глина и тухли, стъкло, стомана и желязо. В съответствие с изискванията на стандарт REI 120/180. Уплътнителите покриващи изискванията на този стандарт, предотвратяват разпространяването на пожар, дим и токсични газове, дори и когато са изложени на температура от +1200°C.     
 
Технически характеристики
Цвят
 
Черен
Специфично тегло
 
2000 ± 10 кг/м3
Температурна устойчивост
 
От -20°C до +1200°C
Температура на полагане
 
От +5°C до + 35°C
Температура на запалване
 
Негорим и невъзпламеним
Промяна на обема
 
Около 35%
 
Полагане
Подготовка на повърхността: Основата трябва да е здрава, чиста, обезпрашена и обезмаслена. Навлажнете леко повърхността преди полагане на уплътнитела!
Подготовка на фугата и опаковката:Срежете върха на опаковката и навийте дозиращият накрайник, който също трябва да се подреже съобразно ширината на фугата. Освобождавайте буталото на пистолета, при прекъсване на работата. Притиснете уплътнителя върху повърхността за да прилепне добре и загладете с подходящ инструмент или влажна кърпа. Почистете ненужното количество или зацапвания преди уплътнитела да е втвърдил. Уплътнителя ще втвърди след 24 часа и междувременно може да бъде нагряван. По време на съхненето може да се появят малки пукнатини, които се отстраняват чрез полагането на допълнителен слой уплътнител. Почистете инструментите с вода веднага след приключване на работата, защото след втърдяването на уплътнитела е по-трудно.  
 
Опаковка: 300мл. картуш (20бр. в кашон)
Съхранение: Поне 12 месеца на сухо място, при температура от +10°C до +25°C. Да не се съхранява до студени или горещи предмети и места!
 
Внимание!
Да не се полага на влажни места/помещения! Да се пази далече от достъп на деца! Дразни очите и кожата! При работа да се ползват подходящи защитни ръкавици и очила! При попадане в очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ! При работа в закрито помещенеие да се проветрява! Почистете инструментите с вода веднага след приключване на работата, защото след втърдяването на уплътнитела е по-трудно! Прозрачната течност която изтича при отваряне на опаковката не повлиява качеството на продукта и работата.
Нашите препоръки се основават на изпитанията и нашият технически опит. Независимо от това, предвид специфичните условия и начин на работа за всеки отделен случай на употреба е необходимо да се направят предварителни тестове.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огнеопорен акрилен уплътнител
ТекаДОМ ОГНЕОПОРЕН
 
Текадом Огнеопорен е еднокомпонентен, пластично-еластичен уплътнител на база акрилна дисперсия, подходящ за уплътнение на фуги които трябва да са пожарообезопасени
 
     
   СвоЙства
 • Ниска цена
 • Лесно полагане
 • Не се стича при полагане във вертикални фуги.
 • Отлично прилепва към порьозни материали
 • Прилепва и към прашни повърностти
 • Водоустойчив след окончателно изсъхване и втвърдяване
 • Може да се боядисва след втвърдяване
 • Устойчив на различни атмосферни условия и стареене
 • UV устойчив.
 • Не предизвиква корозия и не съдържа разтворители
 • Остатъци от продукта се почистват лесно с вода
 • Еластичност на връзката до 15%

 
Употреба
ТЕКАДОМ ОГНЕОПОРЕН е подходящ за уплътнение на фуги между преградни стени и под или таван, също и на фуги които са между някакви рамки или др.конструкции и бетон
• Приложим в строителството на жилищни и обществени сгради, офиси, болници, оранжерии и др..
 • Само за вътрешна употреба
 
Технически характеристики
 
На невтвърденият уплътнител
Химическа база                                                           акрилна дисперсия
Състояние
 
Гелообразно
Втвърдяване
 
При изпаряване на съдържащата се вода
Специфично тегло
 
1680 ± 20 кг/м3
Време за образуване на корица
23°C/50% ок. влага
10±5 минути
Температура на полагане
 
+5°C до +40°C
 
На втвърденият материал
Твърдост по Shore A
ISO 868
30 - 40
Якост на опън
ISO 8339
0,25 - 0,35 MPa
Еластичност до скъсване
ISO 8339
250±100%
Загуба на обем
ISO 10563
13±1%
Температурна устойчивост
 
-20°C до +75°C
 
 
 
Полагане
 
Подготовка на повърхностите:
Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездраво закрепени части. Сухи и силно попивни повърхностти може предварително да се навлажнят.
Подготовка на фугата и опаковката: 
• За по-добра адхезия ползвайте грунд, приготвен от уплътнитела и вода в съотношение 1част уплътнител към 3части вода. Обмажете повърхностите с четка или кърпа и изчакайте няколко минути, преди да уплътните фугата
• За да е добре очертана фугата, без зацапване на страничните повърхности, облепете с предпазно фолио или лента.
• Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозиращият накрайник., който трябва да е подрязан съобразно ширината на фугата. Поставете флакона в пистолета и уплътнете.
• Може да се полага и с шпакла
• Уплътнителят трябва да се полага възможно най-равномерно.
• Накрая заравнете уплътнителят с подходящи инструменти или насапунисан пръст.
• Отстранете предпазната лента/фолио, преди уплътнителят да е започнал да се втвърдява. 
• Замърсявания от невтвърден уплътнител може да се почистят с вода. Измийте работните инструменти с вода, веднага след приключване на работа
 
Опаковка
• 300 мл флакон (20 опаковки в един кашон)
• 600 мл мека опаковка (20 опаковки в един кашон)
• 200л варел, по предварителна заявка могат да се поръчат и други разфасовки
 
Съхранение
12 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура от 10°C до 30°C, в оригиналната опаковка.
 
Предпазнимерки
Не са известни специални изисквания и мерки за безопастност при работа с продукта!
 
Внимание!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!
 
 
 

Огнеопорен силикон
Текасил ОГНЕОПОРЕН
Текасил Огнеопорен е еластичен, еднокомпонентен, неутрален силикон, подходящ за уплътнение на фуги и отвори, с цел предотвратяване разпространението на огън, дим, отровни газове и вода, в случай на възникване на пожар.
     
   СвоЙства
 • Отлична устойчивост на огън
 • Не се стича при полагането му във вертикални фуги.
 • Отлично прилепва към повечето строителни материали без предварителна обработка на повърхностите с грунд.
 • Добри механични характеристики.
 • Еластичност на връзката до 25%.
 • Устойчив на различни атмосферни условия – дъжд, сняг, екстремни температури.
 • Запазва еластичността си от -40оС до +180оС, кратковременно до +200оС
 • Околона температура при полагане от +5оС до +40оС
 • Устойчив на химикали.
 •  UV устойчив.
 • Не предизвиква корозия.
 • Цвят: бял. Други цветове се произвеждат само при специална поръчка на съответните мин.количества 

 
Употреба
• Поради отличните адаптивни характериски на ТЕКАСИЛ ОГНЕОПОРЕН, той е идеалният уплътнител за фуги при които адхезията трябва да се запази и в случай на възникнал пожар.   
За уплътнение на фуги които са между различни материали (стъкло, дърво, бетон, тухла, камък, керамика, стомана, алуминий, повечето видове пластмаси) и трябва да се пожарообезопасят – фуги около пожарни врати, порходни отвори за ОиВ, ВиК и електрически инсталации, дилатационни фуги и др..
 
Технически характеристики
 
На невтвърденият уплътнител
Състояние
 
Гелообразно
Втвърдяване
 
От влагата във въздуха
Специфично тегло
 
1290 ± 10 кг/м3
Време за образуване на корица
23°C/50% околна влага
5 - 10 минути
Време на втвърдяване
23°C/50% околна влага
2 мм/ден
Стичане
SIST EN 27390
0 мм
Температура на полагане
 
+5°C до +40°C
 
На втвърденият материал
Твърдост по Shore A
ISO 868
20 - 30
Якост на опън
SIST EN 28339
0,8 - 1,00 MPa
Модул на еластичност 100%
SIST EN 28339
0,50 - 0,80 MPa
Еластичност
SIST EN 28339
150 - 250%
Якост на опън
ISO 37 rod 1
> 2,00 MPa
Еластичност до скъсване
ISO 37 rod 1
200 - 300%
Загуба на обем
SIST ISO 10563
< 10%
Възстановяване на първоначалната форма
SIST EN 27389
98%
Температурна устойчивост
 
-40°C до +180°C
 
Полагане
 
Подготовка на повърхностите:
Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездраво закрепени части.
Подготовка на фугата и опаковката: 
•Фугите трябва да са с размери от мин. 6х6мм до макс. 30х25мм (широчина и дълбочина). При необходимост размера на фугата може да се намали с негорими материали, като стъклена или каменна вата и др..
• За да е добре очертана фугата, без зацапване на страничните повърхности, облепете с предпазно фолио или лента.
• Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозиращият накрайник., който трябва да е подрязан съобразно ширината на фугата. Поставете флакона в пистолета и уплътнете.
• Уплътнителят трябва да се полага възможно най-равномерно. Много е важно, силикона да е добре прилепнал към уплътняваната повърхност!  
• Накрая заравнете уплътнителят с подходящи инструменти или насапунисан пръст.
• Отстранете предпазната лента/фолио, преди уплътнителят да е започнал да се втвърдява. 
• Замърсявания от невтвърден силикон може да се почистят с чистител Текафин. Втвърдения силикон се почиства първо механично, а остатъците с чистител за втвърден силикон Текапурсил S.
 
Дълбочина на фугата
Ширина на фугата
 
6
8
10
12
15
20
25
30
 
6
8, 3
6, 2
5
4, 2
 
 
 
 
 
8
 
4, 7
3, 7
3, 1
2,5
 
 
 
 
10
 
 
3, 0
2, 5
2,0
1,5
 
 
 
12
 
 
 
2, 1
1,7
1,2
1,0
 
 
15
 
 
 
 
1,3
1,0
0,8
0,7
 
20
 
 
 
 
 
0,75
0,6
0,5
 
25
 
 
 
 
 
 
 
0,4
 
На горната таблица е посочено колко линейни метра може да се попълнят с една опаковка от 300мл силикон, в зависимост от дълбочината и ширината на фугата..
 
Опаковка
• 300 мл флакон (20 опаковки в един кашон)
•600 мл мека опаковка (20 опаковки в един кашон)
• 200л варел, по предварителна заявка могат да се поръчат и други разфасовки
Съхранение
12 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура не по-висока от 25°C, в оригиналната опаковка, меката опаковка до 18 месеца.
 
СТАНДАРТИ
ТЕКАСИЛ ОГНЕОПОРЕН отговаря на изискванията на стадартите:
DIN EN 13501-1, CLASS E
Изпитан от Materialprufanstalt (MPA) fur das Bauwesen, D-38106 Braunschweig, Nr. des Klassifizierungsberichtes K-3047/8536-MPA BS
 
Предпазнимерки
S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място. S37 Да се носят подходящи ръкавици. S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S51 Да се използва само на проветриви места..
Внимание!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Химически анкер VE2
VE 2 анкериращо лепило

 

 
 
Двукомпонентно лепило на база винил – естер, без съдържание на стирен, предназначено за анкериране при доминирщи статични натоварвания.
 
Свойства
 
 
• Бързо втвърдяване
• Подходящо за употреба при ниски температури, до  -10°C
• Универсално, за тежки и нормални натоварвания
• Добра адхезия върху влажни повърхности
• Подходящ за материали намиращи се постоянно
• Може да се полага с обикновен пистолет за картуши
• Не се стича при вертикално полагане
• Не капе, възможно е да се използва по тавани
• Не съдържа разтворители и стирен
• Устойчиво на теператури до 80°C, за кратко до120°C
• Температура на полагане +5°C до + 25°C
• Създава водоустойчива бариера
• Отлична адхезия към всички строителни материали
 
Употреба
 
 
 
 
• За анкериране, при тежки и нормални натоварвания, в бетон, газобетон, тухли.
• За тежки натоварвания и материали намиращи се постоянно под вода (пристанища, тунели)
• Употребява се като санитарна мазилка или лепило за бетонни елементи.
• Използва се като лепило за фасадни компоненти, дървени и метални конструкции, скоби, огради, тръби, в санитарни помещения.
• Лепилото не експандира по време на втърдяване, ето защо е подходящо за полагане на места с натоварвания близо до ръбове.
 
Технически данни
 
 
 
 
На невтвърденият материал
Механизъм на втвърдяване
 
Химическа реакция
Вид
 
Компонент A – бяла паста
 
 
Компонент B – черна паста
 
 
Смес – сива паста
Специфично тегло
 
На сместа 1660 ± 10 kg/m3
 
Свързване / време за втвърдяване
 
Температура на полагане
Свързване
Време за втвърдяване
-5°C
90 мин.
360 мин.
0°C
45 мин.
180 мин.
5°C
25 мин.
120 мин.
10°C
15 мин.
80 мин.
20°C
6 мин.
45 мин.
30°C
4 мин.
25 мин.
35°C
2 мин.
20 мин.
 

На втвърденият материал
Сила на натиск
EN 196 част 1
94,80 MPa
Огъване
EN 196 част 1
32,20 MPa
 
 
Полагане
 
 
Подготовка на повърхностите
Мазилките и бетоните трябва да се по – стари от 28 дена. Отворът трябва да е сух, обезмаслен и добре почистен с четка и въздух под налягане.
Анкериране в масивни материали, като камък и бетон
• Да се пробие дупка, перпендикулярна на повърхността, с оказаната дълбочина.
• Почистете отвора старателно с кръгла четка, чийто диаметър е по – голям от този на отвора и отстранете прахта с помощта на компресиран въздух.
• Издърпайте капачката на опаковката, отрежете и я отстранете, след което завийте статичният смесител.
• Поставете опаковката в пистолет и започнете да инжектирате лепилото. Лепилото е добре смесено когато има равномерен сив цвят. Да не се използват първите 10 см от сместа за анкериране.
• Започнете запълването на отвора от вътрешността навън.
• С въртеливо движение, внимателно поставете анкера в запълненият с лепилото отвор. Лепилото трябва да излезе отстрани. Анкерът трябва да се постави преди краят на времето за свързване на лепилото.
• По време на втвърдяване анкерът не трябва да се мърда или натоварва.
Анкериране в материали с кухини, като тухли
• Направете отвор.
• Почистете отвора старателно с кръгла четка, чиито диаметър е по – голям от този на отвора и отстранете прахта с помоща на компресиран въздух.
• Поставете пластмасовата втулка.
• Отвийте капачката на опаковката, отрежете и отстранете, след което завийте статичният смесител.
• Поставете опаковката в пистолет и започнете да инжектирате лепилото директно във втулката. Лепилото е добре смесено когато има равномерен сив цвят. Да не се използват първите 10 см от сместа за анкериране.
• Запълването на отвора се извършва от вътрешността навън.
• Поставете шпилката с леко завъртане. Лепилото трябва да излезе отстрани. Шпилката трябва да се постави преди краят на времето за свързване на лепилото.
• По време на втвърдяване анкерът не трябва да се мърда или натоварва.
Размер на отворите при анкериране
Шпилка с резба
M8
M10
M12
M16
M20
Диаметър на анкера
8
10
12
16
20
Диаметър на отвора
10
12
14
18
22
Дълбочина на отвора
80
90
110
125
170
Минимална дебелина на пробивания елемент
130
140
160
175
220
Минимално разстояние от ръбовете
40
50
60
70
90
Минимално междуосово разстояние (между два съседни анкера)
80
90
110
125
170
Препоръчително натоварване в бетона C20/25 (kN)
6,3
9,9
13,9
19,8
29,6
 
Опаковка


Химически анкер PE1
PE 1 химически анкер

 

 
Двукомпонентно полиестерно лепило, подходящо за анкериране при преобладаващо статични натоварвания.
 
Свойства
• Бързо втвърдяване
• Универсално, за тежки и нормални натоварвания
• Подходящо за употреба при ниски температури
• Полага се с обикновен пистолет за картуши
• Не се стича при вертикално полагане
• Не капе, възможно е да се използва по тавани
• Устойчиво на температури до 80°C, за кратко до110°C
• Температура на полагане +5°C до + 25°C
• Създава водоустойчива бариера
• Отлична адхезия към всички строителни материали      
Приложение
• За анкериране, при тежки и нормални натоварвания, в камък, бетон, газобетон, тухла.
• Употребява се като санитарна мазилка или лепило за бетонни елементи.
• Използва се като лепило за закрепване на фасадни компоненти, дървени и метални конструкции, скоби, огради, тръби, в санитарни помещения и др..
 
Технически данни
На невтвърденият материал
Механизъм на втвърдяване
 
Химическа реакция при смесване на компонентите
Вид
 
Компонент A – бяла паста
 
 
Компонент B – черна паста
 
 
Смес – сива паста
Специфично тегло
 
На сместа 1630 ± 10 кг/м3
 
Свързване / време за втвърдяване
 
Температура на полагане
Свързване
Време за втвърдяване
5°C
25 мин.
120 мин.
10°C
15 мин.
80 мин.
20°C
6 мин.
45 мин.
30°C
4 мин.
25 мин.
35°C
2 мин.
20 мин.
На втвърденият материал
Якост на натиск
EN 196 част1
82,80 MPa
Огъване
EN 196 част 1
46,10 MPa
Подготовка на повърхностите
Мазилките и бетоните трябва да са по – стари от 28 дни. Отворът трябва да е сух, обезмаслен и добре почистен с четка и въздух под налягане.
Анкериране в плътни материали, като камък и бетон
• Перпендикулярно на повърхността се пробива отвор с показаните размери.
• Почистете отвора старателно с кръгла четка, чийто диаметър е по – голям от този на отвора и отстранете прахта с помощта на компресиран въздух.
• Издърпайте капачката на опаковката, отрежете върха на картуша, след което навийте статичният смесител.
• Поставете опаковката в стандартен пистолет за твърди опаковки (за силикон) и започнете екструдирате лепилото. То е смесено добре, когато има равномерен сив цвят. Изхвърлете първите 10 см от сместа.
• Започнете запълването на отвора от вътрешността навън.
• С въртеливо движение, внимателно поставете шпилката в запълненият с лепилото отвор. Лепилото трябва да излезе отстрани. Шпилката трябва да се постави преди краят на времето за свързване на лепилото.
• По време на втвърдяване анкерът не трябва да се мърда или натоварва.
Анкериране в материали с кухини, като тухли, газобетон и др.
• Направете отвор.
• Почистете отвора старателно с кръгла четка, чиито диаметър е по – голям от този на отвора и отстранете прахта с помоща на компресиран въздух.
• Поставя се пластмасовата втулка или метална мрежа в отвора.
• Издърпайте капачката на опаковката, отрежете върха на картуша, след което навийте статичният смесител.
• Поставете опаковката в пистолет и започнете да екструдирате лепилото. То е добре смесено когато има равномерен сив цвят. Да не се използват първите 10 см от сместа за анкериране.
• Започнете инжектирането във втулката като запълвате отвора от вътрешността навън.
• След това се поставя шпилката с леко завъртане. Лепилото трябва да излезе отстрани. Шпилката трябва да се постави преди краят на времето за свързване на лепилото.
• По време на втвърдяване анкерът не трябва да се мърда или натоварва.
Размер на отворите при анкериране
За шпилка с резба
M8
M10
M12
M16
M20
Диаметър на шпилката
8
10
12
16
20
Диаметър на отвора
10
12
14
18
22
Дълбочина на отвора
80
90
110
125
170
Минимална ширина на пробивания елемент
130
140
160
175
220
Минимално отстояние от ръбовете
100
120
140
170
220
Минимално разстояние между два съседни анкера
80
90
110
125
170
Допустимо максимално натоварване в бетон C20/25 (kN)
4,1
6,2
8,9
9,9
11,4
Опаковка
Флакон 300мл, 12 опаковки и 24 смеситела в кашон
Съхранение
12 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура до 25°C
Мерки за безопасност
S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място. S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
Внимание!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!
 
 

 

 

TEKAFIKS MS спрей
TEKAFIKS MS спрей
 
 
TEKAFIKS  MS спрей е еднокомпонентно, MS полимерно лепило, което добре прилепва към много повърхности.
 
 
 
Свойства
 
 
 
 • Втвърдява се от влагата във въздуха, без свиване и образуване на мехурчета.
 • Лесно полагане дори и при ниски температури
 • Може лесно да се пръска
 • Може да се боядисва
 • Добри механични свойства
 • Устойчив на стареене, влага, различни метеорологични условия, UV устойчив
 • Химически устойчив към: морска вода, варов разтвор, канализационни води, разредени киселини и основи.
 • Временно устойчив към: горива, минерални масла, растителни и животински мазнини и масла.
 • Слабо устойчив към: органични киселини, алкохоли, концентрирани минерални масла.
 
Употреба
 
 
 
 • Ефикасен при всички видове залепвания
 • За залепване на всички видове материали като дърво, ламарина, алуминий, полиестер...
 • За залепване и ремонти в автомобилната промишленост, при производството на вагони и контейнери, метални конструкции, мебелната промишленост, уреди, при ел. инсталации и вентилационни системи, климатици и др.
 • Предпазва от корозия и нежелани акустични вибрации както и от механични повреди.
 
Технически данни
 
 
 
На невтвърдения уплътнител
Химическа база
 
Хибриден MS полимер
Състояние
 
Гелообразно
Цвят
 
Сив
Втвърдяване
 
От влагата на въздуха
Специфично тегло
 
1590± 30 кг/м3           
Време за образуване на корица
23ºC/50% околна влага
25 ± 5 минути
Време на втвърдяване
23ºC/50% околна влага
2 - 3 мм/ден
Температура на полагане
 
+5ºC до +30ºC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На втвърдения уплътнител
Твърдост по Shore A
ISO 868
40 ± 5
Загуба на обем
ISO 53504
1,6 ± 0,2 MPa
Модул E 100%
ISO 53504
1,4 ± 0,2 MPa
Якост на опън в съответствие с
ISO 53504
400 ± 150 %
Температурна устойчивост
 
-40ºC до +90ºC 
 
 
 
 
 
 
 
Начин на работа
 
 
 
 
Подготовка на повърхностите:
Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездраво залепени части.
 
 • Срежете върха на опаковката. Поставете я в пистолета.
 • TEKAFIKS MS спрей може да се полага с бояджийски пистолет, специално предназначен за този вид употреба.
 • Подобен начин позволява полагането на лепилото като спрей на тънък слой.
 • За постигане на максимален ефект е необходимо да притиснете двете части една към друга!
 • Невтвърдено MS лепило и инструменти могат да се почистят с алкохол.
 
Опаковка
 
 
 
 • 600 мл мека опаковка (20 опаковки в един кашон)
 
Съхранение
 
 
 
12 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура между 5 и 25°C, в оригиналната опаковка.
 
Технически листи за безопасност
 
 
Мерки за безопастност
 
 
 
Не са необходими специални мерки при използване на TEKAFIKS MS заливен.
 
Внимание!
 
 
 
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Двукомпонентна полиуретанова пяна за PU панели
TEKAPUR 2K P-0108
Двукомпонентна полиуретанова пяна за PU панели
 
TEKAPUR 2K P-0108 е двукомпонентна полиуретанова пяна предназначена за непрекъснато производство на изолационни PU панели. Подходяща е за полагане във всички видове кофражи – метални, алуминиеви и дървени. По този начин могат да бъдат произведени завършени изделия или части за по следващи производства.
 
TEKAPUR 2K P-0108 не уврежда озона! Това и дава възможност за използване на места, където се вземат специални мерки за опазване на околната среда.
 
Технически характеристики на пяната TEKAPUR 2K P-0108
 
Вид
Компонент  A
Компонент B
Жълта вискозна течност
Тъмно кафява вискозна течност
Плътност (20°C)
Компонент  A
Компонент B
1.10 г/см3
1.24 г/см3
Вискозитет (25oC)
Компонент  A
Компонент B
650 cP/ mPa.s
240 cP/ mPa.s
Срок на годност
(при температури 15-25oC)
Компонент  A
Компонент B
6 месеца
6 месеца
Тегловно отношение
Компонент  A
Компонент B
100
120
Реакционно време
50 г ръчно смесена при температура 20oC
Формиране на кремообразна смес
Време за образуване на гел
Време на втвърдяване
 
 
~ 30 сек.
~ 130 сек.
~ 210 сек.
Плътност
Свободно полагана пяна
~ 30-35 кг/м3
 
При използване на кофраж
~ 40-45 кг/м3
Якост на натиск
Сравнение със смола
250 kPa at 40 кг/м3
Промяна на обема
2 дни при –20 oC
2 дни приt +70 oC 90% R.H.
max. 1 %
max. 1 %
Топло проводимост
W/m.K (начална)
0.022
Съдържание на затворени мехурчета
%
>90
Запалимост
DIN 4102
B3
ODP
 
Нула
 
 
Внимание:
1) За да се осигури добра адхезия и отимални свойства на пяната, температурата на субстрата трябва да е минимум 25C, а температурата на кофража 40C.
2) Класът на запалимост не влияе върху риска , който може да съществува в практиката.
3) По време на работа да се носят защитни очила и гумени ръкавици.
4) Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За това, за да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултате е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и Вашите изисквания!

Акция Cementol Omega F

Акция противозамръзваща добавка Cementol B - Novi

Акция с блистери

Акция Кофражно масло

Акция Пистолетна пяна Мега 65

Акция Технически спрейове

« Предишнa[1] 2 3 ... 9 Следваща »