TKK България Продукти Новини Контакти Документи Дистрибутори
Продукти
Начална страница

Лепила, уплътнители и PU пяни
  • TEKAPUR
  • TEKASIL
  • TEKADOM
  • TEKAFIKS
  • TEKAFLEX
  • TIOELAST

Технически спрейове
  • TEKASOL

Строителна химия
  • Добавки за бетон и
     мазилки - CEMENTOL®

  • Водоотблъскващи
     защити

  • Мазилки
  • Други

Други продукти
  • Дозиращи пистолети за
     полиуретанова пяна

  • Пистолети за меки и
     твърди опаковки на
     лепила и уплътнители

  • Почистващи средства
  • Грундове
  • Подложна лента за
     фуги – TEKATRAK
TEKAFIKS HT
TEKAFIKS HT

 

 

 

TEKAFIKS HT е еластично еднокомпонентно, мултифункционално лепило на основа хубриден MS полимер с високоиякостни характеристики и отлична адхезия към различни повърхности. Замества механичното фиксиране и е подходящ за залепване на по - тежки материали

   

 

 

СВОЙСТВА
 • Висока начална якост
 • Отлична адхезия към различни материали като: бетон, тухли, дърво, алуминий, желязо, неръждаема стомана, мед и различни пластмаси
 • Лесно полагане дори при ниски температури
 • Отлични механични свойства
 • Не се стича при полагане във вертикални фуги
 • Щадящ околната среда: не съдържа разтворители, изоцианати и силикони
 • Напълно химически неутрален продукт, без миризма
 • Може да бъде боядисван с бои и лакове на епоксидна, полиуретанова и водна основа
 • Свиване по – малко от 1%
 • Устойчив на атмосверни условия и влияния, UV устойчив
 • Химически устойчив
 • Продуктът има отлична устойчивост към разтворители, минерални масла, мазнини, ниско концентрирани неорганични кисели и основи.Продуктът не е усточив към ароматни разтворители, концентрирани киселини, хлорирани хидрокарбонати
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
На невтвърдения уплътнител
Основа
 
Хибриден MS полимер
Външен вид
 
Паста
Механизъм на втвърдяване
 
От влагата във въздуха
Плътност
 
1450 ± 20 kg/m3
Време за образуване на корица
23°C/ 50 % RH
10 ± 5min
Време за втвърдяване
23°C/ 50 % RH
2 – 3 mm/ден
Температура на полагане
 
+5°C to +30°C
На втвърдения уплътнител
Твърдост по Шор
ISO 886
55 • 5
Промяна в обема
SIST ISO 10563
< 1%
Якост на опън
SIST EN 288339
1,5 ± 0,3MPa
Модъл на Е, 100 %
SIST EN 288339
1,0 ± 0,3MPa
Еластичност на опън
SIST EN 288339
150% ± 50%
Якост на опън
ISO 37 част 1
2,5 ± 0,3MPa
Якост на опън до скъсване
ISO 37 част 1
200 – 50 %
 
Температурна устойчивост
 
-40°C to + 90°C
Резултатите могат да варират в зависимост от околните параметри: темература, влажност и др.
 
УПОТРЕБА
 • За заместване на механичното фиксиране
 • Замества лепила за дърво и други лепила
 • За залепване в строителството, автомобилостроенето, машиностроенето и производството на контейнери
 • Еластичен уплътнител при дилатации
 • За запълване на пукнатини
 • За всички видове уплътняване и залепване в домакинството (кухни, бани и др. )
За залепване и фиксиране на шкафове, стълби, шини, ъглови профили, прозорци, керамични плочки, огледала...
 
 
 
 
НАЧИН НА РАБОТА
 • Повърхностите трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени. Всички нездраво прикрепени части трябва да се отстранят.
 • За по добра адхезия върху порьозни материали използвайте грунд KVZ 16.
 • Отрежете горната част на картуша и навийте накрайника, който от своя страна може да бъде изрязан в зависимост от желаната дебелина на слоя лепило. При полагане върху широки площи, препоръчваме накрайника да бъде изрязан във V образна форма, за да бъде увеличена контактната площ.
 • Положете лепилото на вертикални ивици.
 • Притеснете елемента към повърхността с леко движение.
 • За по – тежки елементи се препоръчва допълнително фиксиране
 • Пресен уплътнбител и замърсявания могат да бъдат почистени с алкохол.
 
 
 
 
 
ОПАКОВКА
 • 290 мл картуши
 • 600 мл и 400 мл меки опаковки
 
 
 
 
 
СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца в сухи помещения при температури между +5 и 25 °C в оригиналната, запечатана опаковка.
 
 
 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
При работа с продукта TEKAFIKS HT не е необходимо спазването на специални мерки за безопасност.
 
 
ВНИМАНИЕ
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Нови продукти

 

Пяна 2 в 1 - пистолетна и ръчна...

Тефлонов спрей (тефлонова смазка)...

 

  

Multi use -неутрално,

гъвкаво лепило-уплътнител... 

Уплътнител 1200˚C...

Еластични ленти за уплътнение на фуги около прозорци... 

Tekasil WS - Силикон за уплътнение по фасади...